Esther Hoorn

om kennis te delen over open content en rechten

Het recht om te kiezen

 

 

Kort geleden vertelde ik een eerstejaars rechtenstudent over mijn experiment met een wiki in het rechtenonderwijs. “En Groklaw”, antwoordde hij, “ken je dat? Het is zeker de belangrijkste weblog voor Free and Open Source Software op Internet.” Ik kende het, maar ik was de laatste jaren zo geconcentreerd geraakt op Open Access en auteursrecht, dat ik de samenhang met Open Source uit het oog had verloren. Goed om even een opfriscursus te krijgen van iemand van de Net-generatie, die het belang van interoperabiliteit met de Brinta naar binnen had gekregen.

 

De Free Software Foundation bekroonde recent Groklaw voor het maatschappelijk belang van de site. Pamela Jones, de vrouw achter Groklaw, is een praktisch ingestelde para-legal. De blog is geen discussie-forum, maar een werkplaats. Fear, Uncertainty and Doubt (FUD) verspreid als marketing strategie over open source software, wordt door allerlei mensen met verschillende achtergrond en drive met juridische en feitelijke argumenten weerlegd. Toen ik de site bekeek, had Neelie Kroes net een boete opgelegd aan Microsoft, omdat het bedrijf ondanks mooie woorden feitelijk misbruik blijft maken van haar monopolie. “De Europese burger heeft als consument een recht om te kiezen”, sprak Neelie. En dat vond Pamela de mooiste passage.

 

Er zijn verbindingen tussen de Open Source en Open Content beweging. Een link zit in die mogelijkheid om een andere keuze te maken. Als je als content maakt en je wil anderen het recht geven om die content op een nieuwe manier te gebruiken, dan kan je de keuze maken om op een andere manier met je auteursrecht om te gaan. De gestandaardiseerde Creative Commons licenties zijn daarvoor bedoeld. Erfgoedinstellingen hebben als taak om ons gemeenschappelijk erfgoed toegankelijk te maken en willen lokaal hergebruik stimuleren. Zij zouden bij digitaliseringsprojecten in een rol van Digitaal Curator de keus om anders om te gaan met het auteursrecht moeten stimuleren. Kansen en risico’s voor lokale initiatieven met Open Source software en Open Content, kunnen met de Groklaw-strategie in kaart gebracht worden.

Leave a Reply